copy image url
Ներքին 9 ամիս առաջ - 12:22 06-04-2022

Հարկային և մաքսային բողոքարկման հանձնաժողովներում նիստերը պետք է իրականացվեն նաև գրավոր տարբերակով. նախագիծն ընդունվեց

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվում է «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի հեղինակը ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ծովինար Սողոմոնյանն է։

«Հարկային և մաքսային բողոքարկման հանձնաժողովներում առաջարկվող նախագծով նիստերը պետք է իրականացվեն նաև գրավոր տարբերակով, որոնք հիմնականում համալիր հարկային ստուգմանը վերաբերող ակտերի բողոքարկումներն են կամ այն դեպքերը, երբ գրավոր քննության ընթացքում այնուամենայնիվ բանավոր պետք է լսել բողոքաբերին»։

Սողոմոնյանի խոսքով՝ «Մաքսային ծառայության մասին» 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-402-Ն oրենքի 37-րդ հոդվածի 7-րդ մասը առաջարկվում է շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ մաքսային մարմնի ընդունած եւ ուժի մեջ մտած անհատական իրավական ակտը կարող է բողոքարկվել այն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, իսկ մաքսային ծառայողի գործողությունները կամ անգործությունը՝ այն կատարելու կամ ցուցաբերելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում: «Մաքսային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացված մաքսային մարմնի կամ մաքսային ծառայողի գործողությունների կամ անգործության, մաքսային մարմինների եւ դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից կայացված որոշումների բողոքարկման դիմում-բողոքների քննությունն իրականացվում է գրավոր ընթացակարգով, իսկ մաքսային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացված դիմում-բողոքների քննությունն իրականացվում է բանավոր ընթացակարգով սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում»։

ՊԵԿ փոխնախագահի առաջարկով՝ բանավոր ընթացակարգով դիմում-բողոքների քննությունը կարող է իրականացվել նաև տեսաձայնային կապի միջոցով:

«Մաքսային մարմնի բողոքարկման հանձնաժողովի կայացրած որոշումները ստորագրվում են հանձնաժողովի նախագահի կողմից էլեկտրոնային ստորագրությամբ: Որոշումներն ուժի մեջ են մտնում իրազեկմանը հաջորդող օրվանից: Հանձնաժողովը որոշման ընդունման մասին դիմումատուին իրազեկում է որոշման ընդունումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի՝ հարկ վճարողի անձնական էջում որոշումը տեղադրելու եղանակով: Հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի անձնական էջում որոշման տեղադրումը հավաստվում է էլեկտրոնային համակարգի կողմից»:

Նախագիծը հինգ կողմ ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեց։

Ձեզ գուցե հետաքրքրի