2021-ին ՀՀ-ում ապաստան ստանալու խնդրանքով Միգրացիոն ծառայություն է դիմել 255 անձ
23:38 13.01.2022

2021-ին ՀՀ-ում ապաստան ստանալու խնդրանքով Միգրացիոն ծառայություն է դիմել 255 անձ2021 թվականի ընթացքում ՀՀ-ում ապաստան ստանալու խնդրանքով Միգրացիոն ծառայություն է դիմել 254 օտարերկրացիներ և քաղաքացիություն չունեցող 1 անձ:

Ապաստան հայցող անձանց քաղաքացիության երկրներն են՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն՝ 121 անձ, Իրաքի Հանրապետություն՝ 51, Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն՝ 27, Կուբայի Հանրապետություն՝ 11, Ռուսաստանի Դաշնություն՝ 6, Թուրքիա՝ 5, Վրաստանի Հանրապետություն՝ 5, Մյանմա՝ 4, Հորդանան՝ 4, Լիբանանի Հանրապետություն՝ 3, Չինաստան՝ 3, Ուկրաինա՝ 3, Հնդկաստան՝ 3, Ուզբեկստան՝ 1, Նիգերիա՝ 1, Պակիստան՝ 1, Եգիպտոս՝ 1, Կամերուն՝ 1, Թուրքմենստան՝ 1, Մոլդովա՝ 1, Աֆղանստան՝ 1։

Նրանցից 2021 թվականի ընթացքում ՀՀ-ում փախստական է ճանաչվել և ապաստան է ստացել 85 օտարերկրացի, ընդ որում՝ 1-ը ճանաչվել է փախստական, սակայն չի ստացել ապաստան: Փախստականի կարգավիճակ չի տրամադրվել և ապաստանի տրամադրումը մերժվել է 63 օտարերկրյա քաղաքացու։

ՀՀ-ում ապաստան հայցողին փախստական չճանաչելու և ապաստանի տրամադրումը մերժելու մասին Միգրացիոն ծառայության 27 որոշումներ բողոքարկվել են ՀՀ վարչական դատարան: Բոլոր 27 հայցադիմումների վերաբերյալ ծառայության կողմից ներկայացվել են առարկություններ:

«Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ում տեղավորվել է 45 ապաստան հայցող օտարերկրացի: Կազմակերպվել է ՀՀ-ում ապաստան հայցող` «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ում չտեղավորված 31 օտարերկրացիներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրամական օգնության տրամադրում` կենսաապահովման հիմնական կարիքները հոգալու նպատակով:

Ապաստան հայցողների համար ապահովվել է 191 գրավոր և 287 բանավոր թարգմանչական ծառայությունների մատուցում:

Ձեզ նաեվ կհետաքրքրի